Historie

Počátky našeho klubu sahají do poloviny 20. století, přesněji někdy v letech 1954-5 jsme vznikli postupným oddělením od turistického oddílu. Podle pamětníka našeho oddílu Zdeňka Peška (běhal i maratóny) za počátky oddílu stojí Ervín Dlouhý, Antonín Hanka, Lída Dzurinková, bratři Hlaváčkové, Mrskoš... První závody byly vlastně jen turistické pochody podle ostříhané turistické mapy (podle kategorií) a s občerstvením na trase (kontrole). Chodilo se se zátěží (muži cca 5kg, ženy 3kg), byla tříčlenná a později dvoučlenná družstva, kontroly si každý zakresloval sám. Postupem času a s trendy ze Skandinávie se z pochodu (či rychlé chůze) přešlo k běhu. Kontroly se umisťovaly do lesa dál od cest a označovaly se "lampiony" s razícími kleštěmi pro označení do mapy.

Dnes se běhá v minutových intervalech ve věkových kategoriích. Časy a průběh kontrolami hlídá čip (má každý závodník) a v cíli si odečte čas. Mapy (dostane při vystartování) jsou už tištěné s kontrolami pro jednotlivé kategorie a závodník si jen vyzvedne "popisy" kontrol před startem. Večer se už může podívat na internetové stránky pořádajícího oddílu a ví, jak závodil. Vítězové už to ví v cíli.